พนักงานพี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด/เด็กโต


หน้าที่โดยสังเขป : ชงนม-ล้างขวดนม จัดเตรียมอาหาร ป้อนข้าว อาบน้ำ แปรงฟัน ซักรีดเสื้อผ้าเด็ก ทำความสะอาดอุปกรณ์ของเล่น และห้องนอนเด็ก ช่วยฝึกสอนหนังสือ เล่านิทานให้เด็กฟัง (เด็กโต) คอยดูแลเสริมทักษะและพัฒนาการของเด็ก อื่นๆ ตามคำแนะนำของแม่เด็ก

อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 18,000 บาท/เดือน