ศูนย์ โอเปีย เนอร์ซิ่งโฮม ได้จดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 ทะเบียนเลขที่ 0103547043190

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเปีย เนอร์ซิ่งโฮม ได้เปิดดำนเนินการด้านบริการจัดส่งพนักงาน แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก และพนักงานดูแลผู้สูงอายุ หรือเฝ้าไข้เพื่อประจำบ้านท่าน หรือโรงพยาบาล โดยประสบการณ์ที่ผ่านมา เรามีความเชื่อมั่นในด้านบริการซึ่ง หจก.โอเปียฯ ได้ยึดหลักความเป็นธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตต่อพนักงานและลูกค้าเสมอต้นเสมอปลายตลอดมา และยึดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานมาโดยตลอด

หจก.โอเปียฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ซึ่งเราสามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่งานภายในบ้านของท่านได้ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะพนักงานที่ หจก.โอเปียฯ จัดส่งมายังท่านนั้น พนักงานทุกคนต้องผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบประวัติอาชญากรรม พร้อมเอกสารทางราชการ รูปถ่าย ประวัติ และลายนิ้วมือ และมีบุคคลที่ติดต่อได้ เพื่อประสิทธิภาพ ชื่อเสียงและการบริการของทางศูนย์ฯ

พนักงานแม่บ้าน/แม่ครัว


หน้าที่โดยสังเขป : ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วไป ซัก-รีดเสื้อผ้า ล้างห้องน้ำ เก็บกวาด เช็ดถู เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ช่วยทำอาหาร จัดเตรียมอาหาร อุ่นกับข้าว หุงข้าว ล้างจาน รดน้ำต้นไม้ เก็บกวาดใบไม้บริเวณบ้าน ล้างรถ เปิด-ปิดประตูเมื่อมีรถเข้า-ออก อื่นๆ ทำงานตามลักษณะงานของแต่ละบ้านหรือทำตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้าน

อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานพี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด/เด็กโต


หน้าที่โดยสังเขป : ชงนม-ล้างขวดนม จัดเตรียมอาหาร ป้อนข้าว อาบน้ำ แปรงฟัน ซักรีดเสื้อผ้าเด็ก ทำความสะอาดอุปกรณ์ของเล่น และห้องนอนเด็ก ช่วยฝึกสอนหนังสือ เล่านิทานให้เด็กฟัง (เด็กโต) คอยดูแลเสริมทักษะและพัฒนาการของเด็ก อื่นๆ ตามคำแนะนำของแม่เด็ก

อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 18,000 บาท/เดือน

พนักงานดูแลผู้สูงอายุ/เฝ้าไข้


หน้าที่โดยสังเขป : อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลการขับถ่าย จัดเตรียมอาหารและยาตามอาการของผู้สูงอายุ อยู่เป็นเพื่อนคอยพูดคุย ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น พนักงานดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย มีหน้าที่ช่วยอาบน้ำ เช็ดตัว-เปลี่ยนแพมเพิส อ่านหนังสือให้ฟัง ป้อนข้าว พยุง ประคอง ดูดเสมหะ ฟิตอาหาร เคาะปอด วัดความดัน ฉีดยาเบาหวาน เจาะวัดน้ำตาล เสริมสร้างกำลังใจและฟื้นฟูสภาพร่างกายตามลักษณะแต่ละคนไข้ ทำความสะอาดอุปกรณ์ ห้องนอน ซักเสื้อผ้าของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยตามความเหมาะสม

อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 18,000 บาท/เดือน

การรับประกันคุณภาพ


***พนักงานทุกตำแหน่งที่ศูนย์จัดส่งไปยังท่านนั้น หากท่านไม่พึงพอใจ ท่านสามารถเปลี่ยนพนักงานคนใหม่ได้จนเป็นที่พึงพอใจ หรือพนักงานที่ส่งไปมีกิจธุระที่จะต้องหยุดงาน ทาง หจก.โอเปียฯ มีการจัดส่งพนักงานคนใหม่ไปแทน หรือเปลี่ยนให้ท่านหากท่านต้องการ
ท่านสามารถนัดสัมภาษณ์ ดูตัว คัดเลือกพนักงานได้เองที่ หจก.โอเปียฯ หรือทาง หจก.โอเปียฯ คัดเลือกให้ตามความประสงค์ที่ท่านแจ้งมา พร้อมบริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้าน อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับลักษณะงาน หรือโทรสอบถามก่อนได้ ทางเรายินดีให้คำปรึกษา
***หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงมีโอกาสรับใช้ให้กับทุกท่าน***ขอแสดงความนับถือ หจก.โอเปีย เนอร์ซิ่งโฮม

ใบจดทะเบียน หจก.
หนังสือรับรอง
ใบขึ้นทะเบียนประกันสังคม
เกียรติบัตรหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น

แผนที่ศูนย์โอเปีย

รักและห่วงใย ไว้ใจให้เราดูแลคนที่ท่านรัก

ศูนย์โอเปีย เนอร์ซิ่งโฮม ยินดีให้บริการค่ะ