พนักงานแม่บ้าน/แม่ครัว


หน้าที่โดยสังเขป : ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วไป ซัก-รีดเสื้อผ้า ล้างห้องน้ำ เก็บกวาด เช็ดถู เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ช่วยทำอาหาร จัดเตรียมอาหาร อุ่นกับข้าว หุงข้าว ล้างจาน รดน้ำต้นไม้ เก็บกวาดใบไม้บริเวณบ้าน ล้างรถ เปิด-ปิดประตูเมื่อมีรถเข้า-ออก อื่นๆ ทำงานตามลักษณะงานของแต่ละบ้านหรือทำตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้าน

อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 15,000 บาท/เดือน