พนักงานดูแลผู้สูงอายุ/เฝ้าไข้


หน้าที่โดยสังเขป : อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลการขับถ่าย จัดเตรียมอาหารและยาตามอาการของผู้สูงอายุ อยู่เป็นเพื่อนคอยพูดคุย ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น พนักงานดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย มีหน้าที่ช่วยอาบน้ำ เช็ดตัว-เปลี่ยนแพมเพิส อ่านหนังสือให้ฟัง ป้อนข้าว พยุง ประคอง ดูดเสมหะ ฟิตอาหาร เคาะปอด วัดความดัน ฉีดยาเบาหวาน เจาะวัดน้ำตาล เสริมสร้างกำลังใจและฟื้นฟูสภาพร่างกายตามลักษณะแต่ละคนไข้ ทำความสะอาดอุปกรณ์ ห้องนอน ซักเสื้อผ้าของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยตามความเหมาะสม

อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 18,000 บาท/เดือน